Fontys en ABC E BUSINESS

Eerste ABC Café i.s.m. Fontys Hogescholen

Op 5 april 2018 vond het eerste ABC Café plaats.

Fontys Hogescholen en ABC E BUSINESS willen op deze manier studenten en bedrijfsleven al in een vroeg stadium samenbrengen en kennis met elkaar laten maken.

ABC gaf eerst een korte en bondige presentatie over customer journey, buyer journey en neural marketing.

Daarna werd in informele sfeer verder kennis gemaakt in het Fontys Café ‘040’.

Dit was het eerste ABC Café. Ongeveer elk kwartaal zal een ABC Café plaats vinden. Telkens wordt een interessant onderwerp besproken en daarna informeel verder gepraat.

We zien de studenten van Fontys Hogescholen graag weer tijdens het volgende ABC Café!