Nieuws & Blog

Business Central: Release 2023 - Wave 1.

Blog - BC wave 1 2023

Binnenkort is de nieuwe release beschikbaar met nieuwe functionaliteiten en uitbreidingen op bestaande functionaliteiten. De release van deze nieuwe functionaliteiten staan gepland om uitgeleverd te worden tussen april 2023 en oktober 2023.

We hebben in deze blog een aantal van deze functionaliteiten kort beschreven. Een compleet overzicht van alle wijzigingen staat op de pagina van Microsoft.

Verdere integratie Business Central met Power Platform.

In deze release wordt de integratie tussen BC en Power Platform verbeterd. Hierbij moet worden gedacht aan:

 • Power Automate gebruiken om andere Dynamics 365- en partnerapplicaties vanuit Business Central te voorzien van gegevens, gegevens te bewerken of te verwijderen. Dit maakt het gemakkelijker om integraties te maken en verbeteren.
 • Meer voorbeeld Power apps en voorbeeld Power Automate sjablonen, die kunnen worden ingezet of aangepast aan de eigen wensen/vereisten
 • Verbetering van Power Apps- of Power Automate-pakketten waarmee het delen en verspreiden gemakkelijker en beter wordt.
 • Power Automate gebruiken om vanuit Business Central adaptieve kaarten via Teams te delen. Zo deel je snel informatie waarmee een gebruiker rechtstreeks naar het gestuurde record kan.
 • Verbetering van goedkeuringsstromen door de uitbreiding met Power Automate.


Functionele wijzigingen en uitbreidingen in Business Central.

Synchroniseren van gegevens tussen bedrijven.

Met deze nieuwe functie kan de inrichting van het ene naar een ander bedrijf worden overgezet (binnen dezelfde omgeving). Dit is handig als je bijvoorbeeld een nieuwe administratie wilt inrichten en dit wilt baseren op basis van de inrichting van een bestaande administratie.

Met deze nieuwe functionaliteiten kun je ook stamgegevens (zoals artikelen, klanten, leveranciers) overzetten naar andere bedrijven en zou je dus een master data bedrijf kunnen gaan opzetten.

Om deze functionaliteit te gebruiken, selecteer je binnen een bedrijf het bronbedrijf (het bedrijf vanwaar je de gegevens gaat ophalen). Je kunt vervolgens aangeven welke tabellen, welke velden en eventueel welke filters gebruikt moeten gaan worden.

Als er wijzigingen in het bronbedrijf zijn, worden deze via een taakwachtrijpost direct overgezet naar de andere bedrijven. Verder kan in een logboek worden ingezien welke gegevens zijn gesynchroniseerd. 

Lees meer: 'Set up and sync master data across companies'

Preview van wisselkoersaanpassingen.

Het wordt mogelijk om eerst een preview te zien van de boekingen die worden gedaan bij een herwaardering van de wisselkoers. Ook kan worden gekozen tussen het boeken naar het grootboek per post of per valuta.

Lees meer: 'Adjust exchange rates easily, replace the built-in batch job'

Incidenteel een andere grootboekrekening voor debiteuren of crediteuren gebruiken.

De grootboekrekening voor debiteuren en crediteuren wordt bepaald door resp. de klantboekingsgroep en leveranciersboekingsgroep op de betreffende kaarten.

Het is nu mogelijk om op documentniveau een andere boekingsgroep te selecteren (en zo dus een andere grootboekrekening).

De alternatieve boekingsgroepen worden aan de standaard boekingsgroep gekoppeld, zodat niet elke willekeurige boekingsgroep kan worden geselecteerd.

Verder kan in de Inkoop- en Verkoopinstellingen worden vastgelegd of de boekingsgroep in de documenten überhaupt gewijzigd mag worden.

Lees meer: 'Use different general ledger accounts for payables, receivables'

Hernummeren documentnummers in artikeldagboeken.

Als een nummerreeks is opgegeven in de artikeldagboekbatch, moeten de dagboekregels in de juiste volgorde staan voor ze geboekt worden. Om de foutmelding bij boeken te voorkomen, kunnen de dagboekregels opnieuw worden genummerd, zodat deze kunnen worden geboekt in de gewenste volgorde.

Lees meer: 'Avoid document number errors when you post item journals'

Boeken van niet-voorraadartikelen bij het boeken van de fysieke goederen.

Op orders worden, naast de fysieke goederen, ook vaak kosten opgevoerd. Voorheen werden deze kosten niet geboekt bij het boeken van de ontvangst of verzending van de goederen.

Het is nu mogelijk deze niet-voorraad artikelen direct mee te boeken:

 • als ten minste één artikel is geboekt door het magazijndocument
 • door de regels met niet-voorraadartikelen te koppelen aan een regel met het voorraadartikel

Dit kan worden ingericht in de Inkoop- en Verkoopinstellingen.

Lees meer: 'Ship and receive non-inventory items on warehouse documents'

Boekingsvoorbeeld in artikeldagboeken en andere voorraaddocumenten.

In meerdere journalen en documenten is het voortaan mogelijk om een boekingsvoorbeeld op te vragen en zo te kijken welke boekingen gemaakt gaan worden, voordat de daadwerkelijke boeking wordt uitgevoerd. Eventuele fouten kunnen dan worden doorgevoerd, voordat de daadwerkelijke boeking wordt gemaakt.

Lees meer: 'Preview item journals and 20 other journals and documents before posting'

Sneller controleren van grootboekrekeningen.

Bij het afsluiten van een periode, wordt door de financiële administratie voor een aantal grootboekrekeningen bekeken of deze correct zijn geboekt. Met de functie “Posten controleren” kunnen de posten worden bekeken en kan vervolgens worden aangevinkt als deze gecontroleerd zijn. Ook wordt dan vastgelegd welke gebruiker dit heeft gedaan en op welke datum.

In de pagina kunnen ook filters worden gelegd op de beoordeelde of de nog te beoordelen grootboekposten. Op deze manier is snel inzichtelijk welke posten nog open staan voor controle.

Lees meer: 'Review general ledger accounts faster'

Verbeteringen in het transferorder proces.

In dit proces zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Batch boeken van transferorders (i.p.v. per order)
 • Transferverzending ongedaan maken, aanpassen en opnieuw boeken (als de transferontvangst nog niet is geboekt)
 • Meerdere artikelen selecteren en invoegen in de transferorder
 • Duidelijkheid/inzicht in verplichte velden op de transferorderkop

Lees meer: 'Post multiple transfer orders at the same time'

Lees meer: 'Undo transfer shipments'

Lees meer: 'Usability improves for transfer order select multiple items, mandatory fields'

Verbeteringen in het magazijn/voorraadproces.

In deze processen zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

 • Meer filtermogelijkheden in batchtaak Voorraadopslag/-pick/-verplaatsing
 • Standaarddimensie instellen op locatie (vestiging) en gebruiken in voorraaddocumenten en -dagboeken.
 • Automatisch vrijgeven van brondocumenten (zoals een verkoop- inkoop of transferorder) als een vervolgactie wordt opgestart (zoals magazijnontvangst of -verzending aanmaken of een voorraadopslag of -pick).
 • Functies gebruiken die voorheen alleen beschikbaar waren voor locaties met gestuurde opslag en pick.

Lees meer: 'Define content of created warehouse documents with filters'

Lees meer: 'Set default dimensions on locations, inventory documents, and journals'

Lees meer: 'Usability improves for warehouse, inventory, and tracking areas'

Lees meer: 'Use advanced warehouse functionality with minimal complexity'

 

Heb je vragen over bepaalde functionaliteiten?

Neem contact met ons op en we helpen je graag verder! Wil je nog meer waarde toevoegen aan jouw Business Central? Neem dan een kijkje in onze app store.

Check de App Store