Nieuws & Blog

Microsoft 365 Copilot onderzoeksresultaten omtrent creativiteit, productiviteit, en tijd.

Microsoft 365 Copilot onderzoeksresultaten omtrent creativiteit, productiviteit, en tijd.
9:55

--BLAUWE-OVERLAY-AANPASSINGSLAAG---copy

Het begrip "digitale schuld" uitgelegd.

Digitale schuld is een begrip dat verwijst naar de negatieve effecten van de overvloed aan digitale informatie en communicatie die we dagelijks moeten verwerken. Recent onderzoek toont aan dat het tempo van ons werk momenteel sneller is dan wat wij als mensen kunnen bijhouden. De enorme hoeveelheid data, e-mails, vergaderingen en meldingen die constant onze aandacht en energie opeisen. We spenderen steeds meer tijd aan het filteren van wat belangrijk is en wat niet, wat ten koste gaat van onze productiviteit en creativiteit.

Je werkt een dag, hebt een heel takenlijstje, maar door de overvloed aan informatie, kijk je terug op je werkdag en ben je veel minder productief geweest dan je wilde zijn.

Een eerste blik op de impact van Generatieve AI op productiviteit, creativiteit en tijd op het werk.

Circa acht maanden geleden werd Copilot geïntroduceerd voor en door Microsoft 365 om de digitale schuld te verminderen en de productiviteit te verhogen, zodat mensen zich meer en beter kunnen richten op het werk waar ze goed in zijn.

Er is door Microsoft een selectie gemaakt van grote bedrijven die de Copilot proef op de som mochten nemen, hieronder de resultaten:

Zal Artificial Intelligence daadwerkelijk een transformatie teweegbrengen op de werkvloer?

Data uit het onderzoek laten zien dat productiviteitswinst door generatieve AI een reële uitkomst is. Er is onderzocht middels een combinatie van enquêtes, interviews en experimenten om een duidelijk beeld te krijgen van de invloed van Copilot op de werkvloer. Hierdoor is er feedback ontvangen, en worden de verbeterpunten toegepast. 

Ondanks dat er dus nog verbeterpunten zijn, zeggen de eerste Copilot gebruikers dat ze nu al productiever zijn en tijd besparen dankzij Copilot: 77% van het testpanel wil nu al niet meer zonder. Dit is echter pas het begin. Terwijl het gebruik van generatieve AI op de werkvloer toeneemt, Copilot continu in ontwikkeling is en verbetert, opent zich een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Niet alleen zal het de productiviteit van werknemers transformeren, maar op den duur zal het ook bijdragen aan de capaciteit van een gehele organisatie. Copilot legt (nu) een nieuwe basis waarbij elke medewerker vaardigheden ontwikkelt/verbetert in schrijven, ontwerpen, coderen, gegevensanalyse en meer. Het versterkt expertise en tilt het werk van goed naar een beter niveau.

Belangrijke bevindingen.

 • 70% van de Copilot-gebruikers zei dat ze productiever waren en 68% zei dat de kwaliteit van hun werk was verbeterd.
 • Over het algemeen waren gebruikers 29% sneller in een reeks taken (zoeken, schrijven en samenvatten).
 • Gebruikers konden een gemiste vergadering bijna 4x sneller inhalen.
 • 64% van de gebruikers zei dat Copilot hen helpt minder tijd te besteden aan het verwerken van e-mail.
 • 85% van de gebruikers zegt dat Copilot hen helpt om sneller tot een goede eerste opzet te komen.
 • 75% van de gebruikers zegt dat Copilot "me tijd bespaart door in mijn bestanden te vinden wat ik nodig heb".
 • 77% van de gebruikers zei dat ze Copilot niet meer wilden opgeven toen ze het eenmaal gebruikten. 

Download The Full Copilot Early Access Program Report (English) 

Hieronder de uitgebreide resultaten van het onderzoek.

1. Productiviteitswinsten van Copilot gebruikers.

297 gebruikers zijn ondervraagd in het Copilot voor Microsoft 365 Early Access Program om te leren hoe deze groep Copilot gebruikt, van vergaderingen tot het opstellen van documenten. Over het algemeen meldden ze productiviteitswinsten en tijdsbesparingen die overeenkomen met de voordelen die developers ervaren met de al langer op de markt bestaande GitHub Copilot.

Gebruikers van Copilot zijn productiever en werken sneller:

 • 70% van de Copilot-gebruikers zei productiever te zijn.
 • 73% zei dat ze taken sneller konden voltooien.
 • 64% zei dat Copilot hen helpt minder tijd te besteden aan e-mails.
 • 85% zei dat Copilot hen helpt sneller een goede eerste versie te krijgen.
 • 87% vond het met Copilot makkelijker om aan een eerste versie te beginnen.
 • 86% vond het met Copilot makkelijker om bij te blijven met gemiste informatie.
 • 84% vond het met Copilot makkelijker om actie te ondernemen na een vergadering.
 • 75% zei dat Copilot tijd bespaart door alles te vinden wat ze nodig hebben in hun bestanden.
 • 71% zei tijd te besparen op routinetaken.

Copilot verbetert kwaliteit en creativiteit:

 • 68% zei dat het de kwaliteit van hun werk verbeterde.
 • 57% zei dat het hen creatiever maakte.
 • 68% zei dat Copilot hen hielp om het creatieve proces op gang te brengen.
 • 72% zei dat het hen hielp ideeën te genereren tijdens het schrijven.

"Copilot helpt [mensen] om sneller tot hun ideeën te komen... Niet om hen te vervangen, het is gewoon iets dat ze kunnen gebruiken om hun ideeën op te peppen."
--- James Thomas, Global Head of Technology, Detsu Creative

Copilot veranderd de manier van werken.

 • 67% zei dat Copilot hen tijd bespaarde, zodat ze zich konden richten op belangrijker werk.
 • Gemiddeld rapporteerden gebruikers een dagelijkse tijdsbesparing van 14 minuten, oftewel 1,2 uur per week.
 • 22% van de mensen zei meer dan 30 minuten per dag te besparen.
 • Als gebruikers meldden dat ze meer dan 30 minuten per dag bespaarden, vroegen we hen waar ze die bespaarde tijd aan besteedden.
 • Het meest gegeven antwoord was focuswerk (53%), en bijna niemand besteedde het aan administratieve taken zoals gegevensinvoer (7%).
 • Het op één na meest voorkomende antwoord was echter het gebruiken van die tijd voor extra vergaderingen (16%)—wat contraproductief kan zijn bovenop de al hoge vergaderbelasting.
 • Deze tijdsbesparingen zijn buitengewoon, maar het zal cruciaal zijn voor iedereen om hun teruggevonden tijd verstandig opnieuw te investeren.

Bar chart showing the following: In terms of productivity and speed, 85% of early Copilot users feel that it helps them get to a good first draft faster; 75% say it saves time accessing files; 71% find it reduces time on mundane tasks; 70% believe it enhances their productivity; 64% say Copilot helps them process emails more efficiently. In terms of quality and creativity, 72% of users report that Copilot aids in generating ideas during writing; 68% feel it jump-starts the creative process; 68% say it improves the quality of their work. And 67% of users agree that Copilot saves time, allowing them to focus on more important work.

Er werd ook onderzocht hoe waardevol Copilot is voor werknemers. De Early Access gebruikers vertelden dat ze, nadat ze met Copilot hadden gewerkt, niet meer terug wilden naar werken zonder.

 • 77% wilde het niet opgeven.
 • De meeste mensen zeiden ook dat ze liever toegang tot Copilot hebben dan een gratis lunch op het werk—op maandelijkse (88%), tweewekelijkse (79%) of wekelijkse (77%) basis.
 • 30% zei zelfs dat toegang tot Copilot hun keuze van werkgever zou beïnvloeden.

Bar chart showing that Copilot users would choose access to Copilot over a monthly lunch (88% vs. 12%); a bi-weekly lunch (79% vs. 21%); and a weekly free lunch (77% vs. 23%).


2. Copilot's impact op vergaderen, werken met e-mail, opzoeken van informatie en schrijven van content.

Naast kwalitatief onderzoek heeft Microsoft ook een observatiestudie uitgevoerd naar 4 veelgebruikte werkzaamheden op de werkvloer; vergaderingen, werken met e-mail, zoeken naar informatie en schrijven van content.

De digitale last die mensen ervaren is reëel, wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de meest actieve Microsoft 365-gebruikers, dan ontvangen die dagelijks meer dan 250 e-mails, versturen en ontvangen 150 chats en hebben een drievoudige toename gezien in het aantal Teams-vergaderingen sinds 2022.

Met Copilot kunnen mensen tijd besparen op cruciale taken zoals het schrijven, samenvatten van vergaderingen en het vinden van informatie.

2.1 De resultaten van 4 obervatiestudies:

Studie 1: Een dag uit het leven.

In deze studie werden 147 mensen verdeeld in twee groepen, één met Copilot en één zonder, om drie taken uit te voeren: zoeken naar informatie uit meerdere bronnen, een vergaderopname samenvatten en een blogpost schrijven. Copilot-gebruikers voltooiden de taken 29% sneller, waarbij de kwaliteit en nauwkeurigheid behouden bleven.

85% van de gebruikers zei dat Copilot de inspanning om de taken te voltooien verminderde.

Studie 2: De gemiste vergadering.

Copilot in Teams, waar het tot nu toe het meest gebruikt wordt. 60 Microsoft-medewerkers werden verdeeld in twee groepen om een gemiste vergadering samen te vatten.

Copilot-gebruikers waren bijna 4 keer sneller met samenvatten en vonden de taak 58% minder vermoeiend, hoewel de volledigheid iets afnam. Copilot-gebruikers voelden zich ook tweemaal productiever.

Studie 3: Omgaan en werken met e-mail op het werk.

62 personen beoordeelde de duidelijkheid en bondigheid van e-mails, sommige geschreven met Copilot, andere zonder. E-mails geschreven met Copilot werden 18% duidelijker en 19% bondiger beoordeeld. Ze scoorden 25% hoger op de stelling "Kon het niet beter gezegd hebben."

Studie 4: Informatie opzoeken en verzamelen.

163 deelnemers, waarvan 80 met Copilot, moesten informatie verzamelen uit verschillende bronnen. Copilot-gebruikers waren 27% sneller, ze deden er 17 minuten en 54 seconden over, tegenover 24 minuten en 18 seconden bij de anderen. Er was geen significant verschil in nauwkeurigheid tussen beide groepen.

Hoe de software van Microsoft met behulp van Artificial Intelligence jouw bedrijf naar een nog hoger niveau kan tillen...

Een geïntegreerde software-oplossing van Microsoft zoals Business Central, Microsoft 365 en het low-code Power Platform zijn onmisbaar als je wilt blijven groeien met je bedrijf. Nu, met de komst van Artificial Intelligence, is het een no-brainer om met deze systemen en de Copilot nóg efficiënter aan het werk te willen.

Meer informatie of eens sparren over de mogelijkheden? Neem contact met ons op en we helpen je graag! 

Contact opnemen  Download het Whitepaper; Microsoft en AI