Nieuws & Blog

Business Central: Release 2021 - Wave 2.

Business Central Release 2021 - Wave 2-1

Het is alweer tijd voor de Wave 2 update van Business Central! Twee keer per jaar voert Microsoft een grootschalige update uit, de zogenaamde Wave update, waar altijd weer een mooie lijst aan upgrades en verbeteringen uitrolt. 

Deze blog is een samenstelling van enkele belangrijke punten in de vernieuwde keuken van Business Central. Of, check dit bericht van Microsoft voor een compleet overizcht van alle nieuwe functies.

De Wave 2 update, Business Central build 19, is beschikbaar vanaf oktober 2021. 

De belangrijkste punten uit Wave 2.

 • Aanpassingen sjablonen stamdata:
  Voor het aanmaken van klanten, leveranciers, artikelen en/of werknemers kunnen sjablonen aangemaakt worden. Deze sjablonen zijn uitgebreid met meer gegevens om vast te kunnen leggen.
  Lees meer over deze functie

  Afbeelding1

 • Meer kolommen beschikbaar op verschillende pagina's:
  In de volgende pagina's zijn standaard velden toegevoegd:
  - Ontvangstregels ophalen; 

  - Verzendregels ophalen
  - Bankrekeningen
  - Rekeningschema
  - Grootboekrekeningen
  - Periodiek dagboek
  - Verkoop- en inkooppagina's
  - Artikelen
  - Contacten
  - Rapport: Vervallen betalingen
  - Grootboekposten
  Lees meer over deze functie

 • Niet-Voorraad artikelen ophalen in inkoopvoorstel en/of planningsvoorstel:
  Artikelen van het soort anders dan voorraad (zoals niet-voorraaad als service) kunnen opgehaald worden in een inkoopvoorstel .  
  Lees meer over deze functie

 • Standaard regeltype in verkoop- en inkoopdocumenten:
  In de inkoop- en/of de verkoopinstellingen is het mogelijk om een standaard regelsoort in te geven. BIj het aanmaken van inkooporderregels of verkooporderregels wordt tot en met BC18 het laatst gekozen soort gebruikt (opmerking, artikel, grootboekrekening, vaste activa, resource of artikeltoeslagen). Vanaf BC19 is het mogelijk om een standaard soort in te stellen, zodat bij het maken van een inkoop- of een verkooporderregel deze standaard soort wordt voorgesteld.
  Lees meer over deze functie

 • Aanpassingen in meldingen met betrekking tot Boekingsgroepinstellingen en dimensie gebruik:
  Wanneer een document niet geboekt kan worden door het ontbreken van een juiste dimensie of  een grootboekrekening in de boekingsgroepen, zal vanaf BC19 een verbeterde melding gegeven worden. Aan de hand van deze melding is het meteen duidelijk waardoor de melding wordt veroorzaakt. 
  Lees meer over deze functie

  Afbeelding2

 • Gebruik vestigingen bij niet voorraad artikelen:
  De serviceartikelen en niet-voorraadartikelen zijn in BC19 afgestemd op andere typen, zoals grootboekrekeningen, artikeltoeslagen en vaste activa. Je kunt een locatie opgeven voor dit soort artikelen in ondersteunde transacties (inkoop- als verkoopdocumenten), en de locatie wordt gekopieerd in het artikelgrootboek, waarden en taakboekingen. Dit is handig voor rapportagedoeleinden en gevallen waarin er één document is, zoals een inkooporder, met meerdere niet-voorraadartikelen bedoeld voor verschillende locaties.
  Lees meer over deze functie

 • Controle op juistheid adresgegevens:
  Door een optie aan te zetten in de boekhoudinstellingen is het mogelijk dat bij het aanpassen van de landcode in de adressen, de plaats en postcode wordt verwijderd.
  Lees meer over deze functie

 • Uitgebreide voorbeeld van boeking weergave:
  Je kunt de nieuwe manier om Voorbeeld van boeking weergeven inschakelen door Uitgebreid te kiezen in het veld Boekingsvoorbeeldtype op de pagina Grootboekinstellingen
  Hierdoor is de pagina voorbeeld van boekingen weergeven uitgebreid.
  Lees meer over deze functie

  Afbeelding3


 • Verwijderen van obsolete rapporten: 204, 205, 206 en 207:
  Begin 2021 zijn de lay-outs 204, 205, 206 en 207 op obsolete gezet. Vanaf versie BC19 zijn deze lay-outs niet meer te gebruiken. Hiervoor zijn de Word-Lay-outs voor in de plaats gekomen (1304, 1305, 1306, 1307).
  Lees meer over deze functie

 • Afronden van basis eenheid:
  In inkoop- en verkooptransacties kunnen meerdere/verschillende eenheden gebruikt worden. Hiervoor is het mogelijk om alternatieve maateenheden in te stellen. De basismaateenheid voor het artikel bepaalt hoe het wordt opgeslagen, en de alternatieve maateenheden bepalen hoe ermee omgegaan wordt in inkoop-, productie- of verkoopdocumenten. Het artikel kan bijvoorbeeld op pallets ingekocht worden en alleen in stuks in productie gebruit worden. Bij het boeken van verschillen tijdens ontvangst, kunnen er aantallen geboekt worden welke geen geheel aantal betreft. Door een afronding in te stellen kan dit voorkomen worden. 
  Lees meer over deze functie

  Afbeelding4


 • Gebruik serienummers in combinatie met Voorraadpick- en voorraadopslagdocumenten:
  Alternatieve maateenheden voor voorraadpicken en voorraadopslag worden nu ondersteund voor artikelen met volgnummers. 
  Lees meer over deze functie

 • Verbeteringen in de Outlook add-on:
  De Outlook add-on is verbeterd. Vanuit Business Central is het mogelijk om deze add-on met Business Central te koppelen. 
  Lees meer over deze functie

 • Verbeteringen in werken met Microsoft Excel:
  De integratie met Office is verbeterd met nieuwe mogelijkheden. In Business Central s de mogelijkheid om pagina direct te delen met Excel (als Teams). Daarnaast zijn embedded pagina's ook geschikt gemaakt om te openen/te bewerken in Excel.
  Lees meer over deze functie

 • Deel een record link met Microsoft Teams:
  In BC19 is het nu makkelijk om een pagina te delen in Teams.
  Lees meer over deze functie

 • Kopiëren van omgevingen van verschillende types:
  Deze releasewave voegt ondersteuning toe voor het kopiëren van de omgevingen binnen en tussen verschillende omgevingstypen, zoals weergegeven in deze lijst: 
  - Productie naar productie
  - Sandbox naar productie
  - Sandbox naar productie

  Lees meer over deze functie

 • Herstarten van omgevingen:
  In sommige omstdandigheden kan de noodzaak zijn om een omgeving te herstarten. In deze wave is deze optie gevoegd in de admin center van Business Central. 
  Lees meer over deze functie

 • Scheidingsteken omzetten van punt naar komma:
  De releasewave 2 van 2021 voegt de ondersteuning toe voor de lokalisatie van de scheidingstekens voor decimalen en duizendtallen (meestal een punt of komma) bij het invoeren van numerieke waarden in velden. Voorheen werd, op de meeste niet-Amerikaanse toetsenborden, de "." of "," als een duizendste of decimaal scheidingsteken gebruikt. Vanaf deze versie is het mogelijk om de "." te gebruiken en zal de komma getoond worden. 
  Lees meer over deze functie

 • Zoeken in help vanuit pane:
  Het zoeken van informatie op internet over Business Central is toegevoegd in de nieuwe Wave update.  
  Lees meer over deze functie

  Afbeelding5

Wil je nog meer waarde toevoegen aan Business Central?

Check dan vooral onze Appstore. Deze is namelijk goed gevuld met allerlei handige extra uitbreidingen voor Business Central!

Check de App Store