Nieuws & Blog

Business Central modulekeuze: Productie of Assemblage?

assemblage-productie-blog-img

In Business Central zijn er twee mogelijkheden om productieactiviteiten te registreren. Het is mogelijk om de, minder complexe, assemblage-module (ook wel Productie Basis genoemd) te gebruiken, of om de uitgebreide productie-module in te zetten voor de registratie van productieactiviteiten in Business Central.

Vaak krijgen wij de vraag welke methode gebruikt moet worden bij welke situatie. De keuze hierin hangt sterk af van de gewenste functionaliteiten. In deze blog proberen we antwoord te geven op deze vraag.

Assemblage-module.

De keuze tussen de assemblage- en productie-module in Business Central is essentieel vanwege de verschillen in licentiekosten en gebruiksgemak. De assemblage-module is beschikbaar onder de voordeligere Essentials-licentie en is eenvoudig te configureren en te gebruiken, wat de implementatie vereenvoudigt. Deze module vereist enkel artikelen en hun stuklijsten met de benodigde componenten voor het samenstellen van een artikel, waarbij artikelen ook als resources in de assemblage stuklijst kunnen worden opgenomen.

De productie-module daarentegen vereist de duurdere Premium-licentie en is gericht op meer complexe productieprocessen. Desondanks biedt Business Central met het "Op order assembleren" beleid de mogelijkheid om een efficiënte koppeling tussen verkoop- en assemblageorders te realiseren. Hierdoor worden assemblageorders automatisch gegenereerd bij de verwerking van verkooporders, met inzicht in de voorraadstatus van onderdelen en de mogelijkheid om picklijsten voor componenten te gebruiken. Dit is ideaal voor het samenstellen van sets of pakketten zonder dat de productielooptijd of capaciteit een belemmering vormt, in tegenstelling tot de meer complexe planning en capaciteitsbeheer in de productie-module.

Productie-module.

De productie-module in Business Central biedt geavanceerde functionaliteiten voor het beheer van complexe productieprocessen. Een kernaspect is het gebruik van bewerkingsplannen en productiestuklijsten, waarin de route en de benodigde componenten voor de productie van een artikel zijn vastgelegd. Deze module ondersteunt versiebeheer in zowel bewerkingsplannen als productiestuklijsten, waardoor wijzigingen vooraf kunnen worden doorgevoerd en de historie van wijzigingen inzichtelijk is. Dit maakt het mogelijk om de productieprocessen efficiënt te plannen en te optimaliseren, met de mogelijkheid om artikelen als component in een productiestuklijst op te nemen.

Capaciteitsplanning van resources, zoals personeel en machines, is een ander cruciaal element van de productie-module. Resources worden geïdentificeerd als bewerkingsplaatsen en/of afdelingen binnen het productieproces, en de module maakt het mogelijk om de werkelijk bestede tijd aan elke bewerking vast te leggen en te analyseren. Dit draagt bij aan voortschrijdend inzicht in en optimalisatie van de productieprocessen. Verder biedt de module de mogelijkheid om onderhanden werk te registreren voor langlopende productieorders en ondersteunt het een uitgebreide configuratie van de productieboekhouding, inclusief materiaal- en capaciteitsverschillen.

Uniek aan de productie-module is de flexibiliteit in het boeken van materiaalverbruik, tijd, en output, die onafhankelijk van elkaar kunnen worden geregistreerd. Dit biedt de mogelijkheid om materiaalverbruik automatisch of gekoppeld aan specifieke productiestappen te boeken. De module maakt ook uitbesteding van productiestappen aan externe leveranciers mogelijk via inkooporders en ondersteunt het beheer van afval en uitval. Daarnaast kan gewerkt worden met productiefamilies, waardoor productie op basis van gezamenlijke bewerkingsplannen voor meervoudige output mogelijk is, wat een aanzienlijke flexibiliteit en efficiëntie in het productieproces brengt.

Overeenkomsten tussen de modules:

 1. Beide modules worden gebruikt voor het registreren van productieactiviteiten in Dynamics 365 Business Central.
 2. Ze bieden beide mogelijkheden om productieorders aan te maken en te verwerken.
 3. Zowel de assemblage-module als de productie-module kunnen worden gebruikt om productiestuklijsten en bewerkingsplannen vast te leggen.
 4. Beide modules kunnen worden geïmplementeerd om te voldoen aan specifieke bedrijfsbehoeften.
 5. Ze kunnen beide worden gebruikt om het productieproces te optimaliseren en te verbeteren.

Verschillen tussen de modules:

 1. Licentievereisten: De assemblage-module is beschikbaar in de Essentials-licentie, terwijl de productie-module de Premium-licentie vereist.
 2. Complexiteit: De assemblage-module is eenvoudiger te configureren en te gebruiken, terwijl de productie-module meer geavanceerde functionaliteiten biedt en meer configuratie vereist.
 3. Controle en planning: De productie-module biedt strakkere controle over de werkvloer, inclusief capaciteitsplanning van werkstations en middelen, terwijl de assemblage-module minder controle biedt op deze aspecten.
 4. Functionaliteiten: De productie-module biedt extra functionaliteiten zoals versiebeheer van productiestuklijsten, capaciteitsplanning van resources, registratie van afval en uitval, en de mogelijkheid om stappen in het productieproces uit te besteden aan externe partijen.
 5. Implementatiekosten: De assemblage-module kan een goede optie zijn voor bedrijven met een beperkt implementatiebudget vanwege de lagere licentiekosten en de eenvoudigere implementatie, terwijl de productie-module meer investering kan vereisen vanwege de uitgebreidere functionaliteiten en licentiekosten.

Door deze overeenkomsten en verschillen te begrijpen, kun je een weloverwogen beslissing nemen over welke module het meest geschikt is voor jouw specifieke behoeften en budget.

Productie of assemblage: wanneer kies je welke module? 

Bij het kiezen tussen de assemblage- en productie-module is het belangrijk om de specifieke behoeften van jouw bedrijf te evalueren. Als eenvoudige assemblageactiviteiten volstaan en kostenbeheersing een prioriteit is, kan de assemblage-module de juiste keuze zijn.

Kies de assemblage-module als:

 1. De verkopers artikelen en de bijbehorende assemblageorders eenvoudig en direct kunnen configureren.
 2. Er geen vereiste is om het beheer op de capaciteit van de werkvloer te hebben in Business Central.
 3. Iets eenvoudig en snel geïmplementeerd moet worden. Assemblage kan eventueel in de toekomst samen met Productie worden gebruikt.
 4. Er een beperkt implementatiebudget is.

Aan de andere kant, als er behoefte is aan meer controle, planning en inzicht in jouw productieprocessen, kan de productie-module de beste optie zijn, ondanks de hogere licentiekosten.

Kies de productie-module als:

 1. Er behoefte is aan strakke controle over de werkvloer, inclusief de capaciteit van de werkstations en de planning van middelen.
 2. Er complexe MRP-vereisten zijn met de mogelijkheid om de timing van inkoop of productie van halffabricaten te beheren.
 3. Er behoefte is om afval te beheren.
 4. Het vastleggen/volgen van de route van de bewerking belangrijk is.

Het is ook mogelijk om een combinatie van beide modules te overwegen, afhankelijk van de specifieke behoeften van jouw bedrijf. Ongeacht de gekozen aanpak is het belangrijk om te streven naar eenvoud en efficiëntie in het gebruik van het systeem, met als uiteindelijk doel om meer tijd te besteden aan productie en minder aan administratie.

Ons team staat altijd klaar om de mogelijkheden te bespreken en je te begeleiden bij het kiezen van de juiste oplossing voor jouw bedrijf. Meer weten? Neem contact op! 

Neem contact op