Nieuws & Blog

Wat doet Microsoft in de strijd tegen de klimaatcrisis?

Wat doet Microsoft in de strijd tegen de klimaatcrisis-1

Herzien op 13 juni 2023.

De wetenschappelijke consensus is duidelijk: de wereld moet en zal iets doen aan het klimaat. De aarde wordt namelijk geconfronteerd met een enorm urgent koolstofprobleem. De ozonlaag wordt dikker door de co2-uitstoot en daardoor wordt er een 'deken' gecreëerd die warmte vasthoudt en de opwarming van de aarde versnelt. Zo urgent dat de aarde al met 1 graad Celcius is gestegen. Doen we hier niets aan dan vertelt de wetenschap ons dat de resultaten catastrofaal zullen zijn.

Laten we eens teruggaan naar de 18e eeuw, tijdens de Eerste Industriële Revolutie werd er meer dan 2 biljoen ton (ja, biljoen) aan broeikasgassen de atmosfeer in gebracht. Twee derde hiervan was co2-gas, veel meer dan de natuur op kon (en kan) nemen. Terug naar nu, nog steeds stoten we 50 miljard ton per jaar in de atmosfeer. De koolstofdioxide in de atmosfeer verdwijnt ook niet zomaar, dit kan wel duizenden jaren duren.

De klimaattop in Glasgow heeft besloten dat het doel is dat de wereld co2-neutraal moet worden, helaas gaat dit niet zomaar, maar vereist dit doel een agressieve benadering. Een ambitieus en gedurfd doel, maar o zo belangrijk voor iedereen die vandaag de dag leeft en alle generaties hierna. Laten we eens kijken hoe een multinational als Microsoft bijdraagt aan het bereiken van dit doel.

Microsoft heeft grote ambities in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Netto 0,0 uitstoot is het doel van de hele wereld. Degene met meer middelen om dit doel sneller te bereiken, moeten dit volgens regelgeving ook doen/proberen. Microsoft kondigde op 16 januari 2021 een ambitieus doel aan in combinatie met een (grotendeels) uitgewerkt plan om de ecologische voetafdruk van Microsoft te verkleinen tot nul, met als einddoel zelfs haar gehele uitstoot tot nu te verwijderen.

Zoals het doel voor (vrijwel) ieder land en multinational is dat ze in 2030 co2-neutraal moet zijn, gaat Microsoft daar nog een stapje bovenop doen door tegen 2030 co2-negatief (hieronder uitgelegd) te zijn en tegen 2050 ook nog al haar co2-voetsporen (sinds 1975) uit het milieu te verwijderen.

Microsoft erkent dat daden bij woord gevoegd moeten worden. Daarom introduceerden ze ook een gedetailleerd plan waar we het hieronder in het kort over zullen hebben. Ze lanceerden op 16 januari 2020 (we praten in deze blog over de aankondiging die Microsoft 16 januari 2020 deed) een agressief programma om de koolstofemissies in sneltreinvaart af te bouwen. Ook gaven ze aan dat dit het doel is voor zowel de directe (interne) uitstoot als de uitstoot van de hele toeleverings- en waardeketen.

Hoe ze dit gaan financieren? Gedeeltelijk vanuit door een interne co2-heffing toe te passen (die al sinds 2012 van kracht is, maar afgelopen jaar opnieuw en extra is verhoogd). Deze co2-heffing wordt vanaf 2022 ook uitgebreid en ook toegepast op de toeleverings- en waardeketen.

MS Graph

Co2-Neutraal vs. Co2-Negatief

Co2-neutraal in 2030 is het doel wat bereikt moet worden door landen, maar met name bedrijven spelen hierin een grote rol. Co2-neutraal zijn betekent dat een bedrijf effectief 0,0% co2 meer in de atmosfeer uitstoot.

Co2-neutraal worden kunnen bedrijven doen door:

  1. De hoeveelheid uitstoot die het bedrijf in de atmosfeer 'pompt' te compenseren met de uitstoot die ditzelfde bedrijf uit de atmosfeer verwijderd. Bijvoorbeeld bedrijf A stoot 1 ton uit en verwijdert ook per uitgestoten ton weer 1 ton uit de atmosfeer.
  2. Door te investeren in 'uitstootverminderende' projecten en innovaties.
  3. Simpelweg door over te stappen op een andere manier van energieverwekking (denk aan windenergie, waterstof en kerncentrales).

Tot nu toe hebben de meeste bedrijven zich gericht op het compenseren van emissies om neutraliteit te bereiken.

Vaak gaat het om het financieren van projecten in opkomende economieën om de co2-uitstoot daar te verminderen, bijvoorbeeld het bouwen van waterkrachtcentrales, het aanmoedigen van gezinnen om te stoppen met het gebruik van houtkachels en het helpen van bedrijven om gebruik te maken van zonne-energie. Deze verminderingen worden vervolgens in mindering gebracht op de eigen uitstoot van het hoofdbedrijf.

Dit is helaas alleen een manier om de co2-uitstoot naar 0 te brengen vertraagd, maar om co2-negatief te zijn, moet een bedrijf meer koolstof verwijderen uit de atmosfeer dan dat het werkelijk zelf uitstoot. Dit is de belofte die Microsoft doet en wil bereiken door te investeren in een reeks technologieën die hen helpt met het opvangen en opslaan van koolstof.


Initieel waren veel milieuactivisten erg blij met deze aankondiging want Microsoft dacht aan het grotere plaatje in de strijd tegen het klimaat. In plaats van een aantal andere grote multinationals die wél alleen aan hun eigen rol (en hachje) denken.

Elizabeth Sturcken van het Environmental Defense Fund vergelijkt het met een hattrick, maar dan op het gebied van leiderschap en duurzaamheid. Maar zegt dat wanneer we echt verandering te weeg willen brengen dat er zeker 1000 andere [bedrijven] dit voorbeeld zouden moeten volgen.

Elizabeth Jardim, senior campaign manager Greenpeace geeft aan dat Microsoft er nog niet is en ook moet kijken naar de samenwerkingen die het nu nog heeft met olie- en gasbedrijven, en het liefst deze samenwerkingen stopzet.

"Hoewel er veel te vieren valt in de aankondiging van Microsoft, blijft een gapend gat onopgelost: "Microsoft's groeiende inspanningen om fossiele brandstofbedrijven te helpen meer olie en gas te boren met machine learning en andere AI-technologieën", zegt senior campagnevoerder Elizabeth Jardim.

Hoe gaat Microsoft haar klimaatuitspraken/-beloften waarmaken?

Microsoft heeft een aantal manieren voorgesteld om koolstof uit de atmosfeer te verwijderen, waaronder:

  1. Bossen - Ze kondigden aan nieuwe bossen te zaaien en bestaande bossen uit te breiden.
  2. Koolstofvastlegging in de bodem - Microsoft wil microben en voedingsstoffen toevoegen aan uitgedroogde aarde. Dit zou ervoor moeten zorgen dat de grond én vruchtbaarder wordt én minder vatbaar voor erosie wordt.
  3. Directe luchtvangst - Middels enorme ventilatoren in te zetten die koolstofdioxide uit de atmosfeer 'opzuigen'. Deze ventilatoren zouden dan een filter hebben die het gas uit de koolstofdioxide verwijdert.
  4. Bio-energie met koolstofafvang - gewassen verbouwen en vervolgens de co2 opvangen die ze uitstoten wanneer ze bijvoorbeeld worden verbrand om warmte te produceren of gefermenteerd om brandstoffen zoals bio-ethanol te maken. Negatieve emissies worden mogelijk als de hoeveelheid co2 die daardoor wordt opgeslagen groter is dan de uitstoot bij productie, transport en gebruik

Momenteel wordt een enorme hoeveelheid koolstofdioxide uitstoot veroorzaakt door de productie- en gegevensverwerkingscentra van technologiegiganten.

Geschat wordt dat deze sector dit jaar tot 3,6% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen voor zijn rekening neemt. Dat is meer dan twee keer zoveel als wat deze sector in 2007 uitstootte. Worst case scenario is dat het oploopt tot 14% in 2040 als er niets zou gebeuren.

Zoals benoemd kondigt Microsoft aan dat het van plan is haar eigen uitstoot en die van betrokkenen in de toeleveringsketen tot minder dan een nulpunt te brengen tegen 2030. Dit willen ze o.a. bereiken door de interne co2-heffing te verhogen voor alle betrokkenen in de waarde- en toeleveringsketen.

Microsoft is niet alleen een voorloper door aan te kondigen dat ze co2-negatief willen worden, maar Microsoft is al sinds 2012 bezig met haar co2-uitstoot. Zo heeft het in dat jaar al haar divisies gedwongen om heffingen te doen op budgetten die rekening houden met de uitstoot die veroorzaakt wordt door elektriciteitsverbruik, zakenreizen en andere activiteiten.

Deze heffingen worden nu uitgebreid om zo ook de indirecte uitstoot te verminderen. Indirecte uitstoot is bijvoorbeeld uitstoot die wordt veroorzaakt door klanten die elektriciteit gebruiken om de producten van de divisies van stroom te voorzien.

Aangezien Microsoft de uitstoot van co2 (nog) niet helemaal kan vermijden, zal het zoals benoemd investeren in technologieën om het gas af te vangen en op te slaan om zo de hoeveelheid in de atmosfeer te verminderen.

Daar voegde ze nog aan toe dat al haar datacenters en andere faciliteiten tegen 2025 100% hernieuwbare energie zouden gebruiken.

Hoe verhouden de plannen van Microsoft zich tot die van concurrenten?

  1. Softwaremaker Intuit heeft ook beloofd tegen 2030 co2-negatief te zijn. Het Californische bedrijf heeft gezegd dat het de uitstoot met 50 keer meer zal verminderen dan haar ecologische voetafdruk sinds 2018.
  2. Jeff Bezos van Amazon kondigde in september 2019 aan dat zijn bedrijf tegen 2040 klimaatneutraal zou zijn. Zijn belofte omvatte plannen om 100.000 elektrische voertuigen te kopen voor de bezorgvloot van de online retailer.
  3. Google heeft een reeks digitale tools gelanceerd waarmee steden emissies kunnen volgen en verminderen. De zoekgigant compenseert ook haar eigen uitstoot door te investeren in groene projecten.

Hoe Microsoft organisaties helpt om hun duurzaamheidstraject te versnellen?

Microsoft heeft een nieuwe Cloud-oplossing aangekondigd. Bedrijven krijgen de mogelijkheid met deze nieuwe oplossing om hun doelen ten behoeve van de co2-uitstootvermindering in kaart te brengen, betere inzichten te verkrijgen en op basis van deze inzichten gemakkelijker acties te ondernemen of doelen bij te stellen. Meer weten over de Microsoft Cloud for Sustainability?

Meer over de Microsoft Cloud for Sustainability

Abonneer en mis niks