Nieuws & Blog

6 trends voor verduurzaming in 2022.

CO2 Microsoft

Het klimaat en het belang om te verduurzamen blijft groeien, zowel bij consumenten als bij bedrijven. Zo ook de vraag naar duurzaamheid: consumenten omarmen duurzaamheid en dit is dan ook goed terug te zien in hun koopgedrag. De grote reden dat bedrijven wel moeten verduurzamen, transformeren en innoveren om relevant te blijven. En aangezien deze verandering gepaard gaat met veel snelheid, moeten bedrijven eerder vroeger dan later handelen.

De pandemie zorgde er al voor dat we ineens zagen dat bedrijven echt wel snel grote wijzigingen in hun bedrijfsvoering kunnen maken. Maar er vonden ook zeker grote verschuivingen plaats in het overheidsbeleid en in het gedrag van consumenten en bedrijven. Hierdoor kregen we meteen ook meer zicht op de manier hoe bedrijven reageerden op de gevolgen van klimaatverandering.

Vóór de klimaattop in Glasgow plaatsvond was het klimaatakkoord van Parijs leidend. In Parijs hadden meer dan 1000 bedrijven al toegezegd dat ze de, op wetenschap gebaseerde doelstellingen om uitstoot te verminderen zouden willen behalen. Tijdens de klimaattop in Glasgow zijn de regels en doelstellingen flink bijgeschaaft, hier hebben veel meer dan 1000 regeringen en bedrijven toezeggingen op gedaan om co2-neutraal/koolstofarm te zijn in 2030.

Helaas hebben deze bedrijven en regeringen weinig details of uitgestippelde plannen gegeven over hoe zij hun klimaatbeloften willen nakomen. 2022 wordt dus het jaar waarin er meer gaat worden aangedrongen (met regels) op transparantie, om er zo voor te zorgen dat er ook daad bij woord wordt gevoegd. 

Deze regeringen en bedrijven hebben echter weinig details gegeven over hoe ze van plan zijn hun klimaatbeloften na te komen. In het komende jaar zou er moeten worden aangedrongen op meer transparantie, om ervoor te zorgen dat de beloften gepaard gaan met echte actie. De belangrijkste resultaten van COP26 zullen naar verwachting de klimaatactie beïnvloeden.

Kijkend naar de toekomst zullen de trends, normen en reguleringen die we in 2021 al hebben gezien, ook in 2022 doorlopen én uitgebreid worden. Hieronder wat meer over deze trends:

Trend 1: Duurzame financiering.

Visa introduceerde in 2020 een groene obligatie ter waarde van $ 500 miljoen om zo ecologische duurzaamheid en een duurzaam betalingsecosysteem te bevorderen. Tesla kondigde aan geen Bitcoin betalingen meer te accepteren vanwege de ecologische zorgen rondom energieslurpende cryptomarkt.

Ter bevordering van de transparantie stelt de EU-regelgeving ook vast dat financiële adviseurs en financiële markt deelnemers hun informatie bekend maken aan potentiële investeerders, dit is op zichzelf ook gewoon een grote stap voorwaarts voor transparantie van investeringen in de EU.

Trend 2: Hernieuwbare energie.

Herbruikbare energie als bron voor stroom is de afgelopen 10 jaar vrij continue gedaald en dus ook de goedkoopste opties. En omdat het nu een van de goedkoopste opties voor stroom is, gaan we ervanuit dat de acceptatie van hernieuwbare energie zal doorgaan.

Grote corperates zoals Apple, Intel, Google en Microsoft zijn allemaal grootgebruikers van hernieuwbare energie en noemen als reden dus ook de prijs en de prijsvoorspelbaarheid. Profiteer ook van subsidies en kostenbesparingen door gebruik te maken van schone energie en voldoe aan de 3 duurzaamheidspijlers.

Trend 3: Teruggeefacties / Give-back programma's.

Hiermee bedoelen we dat een deel van de omzet gedoneerd wordt aan klimaatverbeterende initiatieven. De populariteit van dit soort programma's blijft groeien (naar voorspelling) in 2022, als bedrijven dit soort programma's implementeren dan kan het nieuwe klanten aantrekken doordat deze via hun aankopen klimaatverbeterende initiatieven ondersteunen.

Trend 4: Duurzame voeding.

Om voedselverspilling te verminderen, innoveren fabrikanten rond overtollige of overgebleven ingrediënten om nieuwe producten te creëren of te leveren, zoals Cascara Coffee en insecteneiwit. Zeewier, maïszetmeel of producten op basis van paddenstoelen vervangen bijvoorbeeld allemaal plastic verpakkingen.  Voedselproductie, verpakking, verzending en afval maken allemaal een duurzaamheidsrevolutie door. 

Bedrijven die veel te maken hebben met voedsel-, verzend- of verpakkingsactiviteiten kunnen dit eenvoudig verduurzamen waarmee ze direct voldoen aan meerdere duurzaamheidspijlers.

Trend 5: Innovatieve samenwerkingen.

Duurzaamheidsdoelen kruisen elkaar nog wel eens, wanneer dit gebeurt kan / is het voor bedrijven handig om samenwerkingen aan te gaan met degene die dit doel kruist. Bijvoorbeeld, het zogenaamde 10x20x30-initiatief zorgde ervoor dat toonaangevende voedselretailers contact opnemen met meer dan 200 van hun leveranciers in 80 landen om voedselverspilling tegen 2030 te halveren.

Bedrijven kunnen milieu-initiatieven gebruiken om hulpbronnen te delen, afval te verminderen en samenwerking aan te moedigen die tot economische groei zal leiden. Daarbij komen partijen als het Partership Assurance Model (PAM) naar voren, deze partij helpt sectoroverschrijdende partnerschappen aan te gaan om zo de duurzaamheid als geheel te vergroten. Het uitgangspunt: hoe meer partners hoe meer er bereikt kan worden. 

Trend 6: Net-zero co2-uitstoot.

Om het doel van co2-neutraal in 2030 te bereiken zijn bedrijven begonnen met het volgen, verminderen, elimineren of compenseren van de koolstofemissies waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Grote multinationals zoals Dell, BP, Wallmart, General Motors en nog vele honderden anderen hebben toezeggingen gedaan om tegen 2030 emissievrij te zijn. Niet alleen dragen bedrijven die deze doelstelling bereiken bij aan het milieu, maar trekken ook milieubewuste investeerders en (nieuwe) klanten aan die veel waarde aan duurzaamheid hechten (denk terug aan de trend van give-back initiatieven.

Helaas hebben deze bedrijven en regeringen weinig details of uitgestippelde plannen gegeven over hoe zij hun klimaatbeloften willen nakomen. 2022 wordt dus het jaar waarin er meer gaat worden aangedrongen (met regels) op transparantie, om er zo voor te zorgen dat er ook daad bij woord wordt gevoegd. 

Deze regeringen en bedrijven hebben echter weinig details gegeven over hoe ze van plan zijn hun klimaatbeloften na te komen. In het komende jaar zou er moeten worden aangedrongen op meer transparantie, om ervoor te zorgen dat de beloften gepaard gaan met echte actie. De belangrijkste resultaten van COP26 zullen naar verwachting de klimaatactie beïnvloeden.

Hoe Microsoft organisaties helpt om hun duurzaamheidstraject te versnellen?

Microsoft heeft een nieuwe Cloud-oplossing aangekondigd. Bedrijven krijgen de mogelijkheid met deze nieuwe oplossing om hun doelen ten behoeve van de co2-uitstootvermindering in kaart te brengen, betere inzichten te verkrijgen en op basis van deze inzichten gemakkelijker acties te ondernemen of doelen bij te stellen. Meer weten over de Microsoft Cloud for Sustainability?

Meer over de Microsoft Cloud for Sustainability