Nieuws & Blog

6 trends voor duurzaamheid in 2023.

CO2 Microsoft

Laatst herzien op 23 juni 2023.

De urgentie om klimaatverandering aan te pakken en duurzaamheid na te streven blijft groeien, zowel bij consumenten als bij bedrijven. De vraag naar duurzaamheid is duidelijk zichtbaar in het koopgedrag van consumenten. Bedrijven worden gedwongen om te transformeren in te innoveren om relevant te blijven. Gezien het snelle tempo van deze veranderingen is het essentieel dat bedrijven snel actie ondernemen.

De coronapandemie heeft aangetoond dat bedrijven in staat zijn om met grote snelheid ingrijpende veranderingen door te voeren in hun bedrijfsvoering. We hebben ook belangrijke verschuivingen gezien in overheidsbeleid en het gedrag van consumenten en bedrijven. Deze ontwikkelingen hebben ons waardevolle inzichten gegeven in hoe bedrijven reageren op de gevolgen van klimaatverandering. 

Voorafgaand aan de klimaattop COP26 in Glasgow diende het Akkoord van Parijs als leidend kader. In Parijs hadden al meer dan 1000 bedrijven zich gecommitteerd aan het behalen van wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelstellingen. Tijdens de klimaattop COP26 zijn de regels en doelstellingen aanzienlijk aangescherpt, waarbij regeringen en bedrijven toezeggingen hebben gedaan om in 2030 koolstofneutraal of koolstofarm te zijn. 

Helaas hebben deze bedrijven en regeringen weinig details of concrete plannen gegeven over hoe zij hun klimaatbeloften willen nakomen. Daarom zal 2023 een jaar zijn waarin er meer druk en regelgeving komt om transparantie te waarborgen en ervoor te zorgen dat beloftes worden omgezet in concrete acties.

Regeringen en bedrijven hebben echter weinig details gegeven over hoe ze van plan zijn om hun klimaatbeloften na te komen. In het komende jaar moet er aangedrongen worden op meer transparantie om ervoor te zorgen dat beloften gepaard gaan met daadwerkelijke actie. De resultaten van COP26 zullen naar verwachting een grote invloed hebben op klimaatactie.

Blikkend naar de toekomst zullen de trends, normen en regelgevingen die in 2021 zijn opgekomen, in 2023 worden voortgezet en uitgebreid. Hier zijn enkele inzichten in deze trends:

Trend 1: Duurzame financiering.

In 2020 introduceerde Visa een groene obligatie van $ 500 miljoen om ecologische duurzaamheid en een duurzaam betalingsecosysteem te bevorderen. Tesla kondigde aan geen Bitcoin-betalingen meer te accepteren vanwege de milieu-impact van energie-intensieve cryptomining.

Om transparantie te bevorderen, vereist de EU-regelgeving dat financiële adviseurs en marktdeelnemers hun informatie bekendmaken aan potentiële investeerders. Dit vormt een belangrijke stap voorwaarts in de transparantie van investeringen binnen de EU. 

Trend 2: Hernieuwbare energie.

De kosten van hernieuwbare energie als energiebron zijn de afgelopen tien jaar gestaag gedaald, waardoor het een van de meest betaalbare opties is geworden. Gezien de betaalbaarheid wordt verwacht dat de adoptie van hernieuwbare energie zal blijven toenemen.

Grote bedrijven zoals Apple, Intel, Google en Microsoft maken allemaal gebruik van hernieuwbare energie en noemen de prijs en voorspelbaarheid als redenen hiervoor. Door gebruik te maken van subsidies en kostenbesparingen door schone energie te benutten, kunnen bedrijven voldoen aan drie pijlers van duurzaamheid.

Trend 3: Geef-terug-programma's.

Hiermee bedoelen we dat een deel van de omzet gedoneerd wordt aan klimaatverbeterende initiatieven. De populariteit van dit soort programma's blijft groeien (naar voorspelling) in 2022, als bedrijven dit soort programma's implementeren dan kan het nieuwe klanten aantrekken doordat deze via hun aankopen klimaatverbeterende initiatieven ondersteunen.

Trend 4: Duurzame voeding.

Om voedselverspilling te verminderen, innoveren fabrikanten rond overtollige of overgebleven ingrediënten om nieuwe producten te creëren of te leveren, zoals Cascara Coffee en insecteneiwit. Zeewier, maïszetmeel of producten op basis van paddenstoelen vervangen bijvoorbeeld allemaal plastic verpakkingen.  Voedselproductie, verpakking, verzending en afval maken allemaal een duurzaamheidsrevolutie door. 

Bedrijven die veel te maken hebben met voedsel-, verzend- of verpakkingsactiviteiten kunnen dit eenvoudig verduurzamen waarmee ze direct voldoen aan meerdere duurzaamheidspijlers.

Trend 5: Innovatieve samenwerkingen.

Duurzaamheidsdoelen overlappen elkaar soms, en het is voordelig voor bedrijven om samenwerkingen aan te gaan met partijen die dezelfde doelen nastreven.  Het initiatief 10x20x30 zorgde er bijvoorbeeld voor dat toonaangevende voedselretailers contact opnamen met meer dan 200 leveranciers in 80 landen om voedselverspilling tegen 2030 te halveren.

Bedrijven kunnen milieugerelateerde initiatieven gebruiken om middelen te delen, afval te verminderen en samenwerking te bevorderen die leidt tot economische groei. Het Partership Assurance Model (PAM) komt hierbij naar voren, waarbij sectoroverschrijdende samenwerking wordt aangemoedigd om duurzaamheid als geheel te vergroten. Het uitgangspunt is: hoe meer partners, hoe meer er bereikt kan worden. 

Trend 6: Net-nul CO2-uitstoot.

Om het doel van netto-nul CO2-uitstoot in 2030 te bereiken, zijn bedrijven begonnen met het monitoren, verminderen, elimineren of compenseren van hun verantwoordelijkheid voor koolstofemissies.

Grote multinationals zoals Dell, BP, Wallmart, General Motors en vele anderen hebben toezeggingen gedaan om tegen 2030 emissievrij te zijn. Het bereiken van deze doelstellingen draagt niet alleen bij aan het milieu, maar trekt ook milieubewuste investeerders en nieuwe klanten die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen (denk aan de trend van geeft-terug-initiatieven). 

Helaas hebben deze bedrijven en regeringen weinig details of concrete plannen gegeven over hoe zij van plan zijn om hun klimaatbeloften na te komen. Daarom zal 2023 het jaar zijn waarin er meer nadruk wordt gelegd op meer transparantie, zodat beloften gepaard gaan met concrete actie. 

Hoe Microsoft organisaties helpt bij het versnellen van hun duurzaamheidsreis.

Microsoft heeft aangekondigd dat ze een nieuwe Cloud-oplossing hebben ontwikkeld. Met deze oplossing kunnen bedrijven hun doelen voor CO2-uitstootvermindering in kaart brengen, betere inzichten verkrijgen en op basis daarvan gemakkelijker acties ondernemen of doelen bijstellen. Wil je meer weten over de Microsoft Cloud for Sustainability en hoe deze organisaties helpt bij het versneller van hun duurzaamheidsreis? Lees de blog!

Meer over de Microsoft Cloud for Sustainability