Nieuws & Blog

De bouwstenen en drijfveren achter de verduurzamingstrend in 2024.

Blog - bouwstenen

Laatst herzien op: 18 juli 2024.

Duurzaamheid is een belangrijke trend die steeds meer bedrijven omarmen in 2024. Het implementeren van een duurzame strategie vereist aandacht voor de vier essentiële bouwstenen: sociaal, menselijk, economisch en milieu. Door te streven naar verduurzaming op al deze gebieden, kan een bedrijf een goed afgeronde duurzame strategie implementeren. 

Bouwsteen 1: Sociale Duurzaamheid.

Sociaal duurzaamheid houdt in dat een bedrijf zich inzet om sociaal verantwoordelijk te handelen op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Dit kan onder andere worden bereikt door transparant bestuur, het betrekken van de maatschappij bij besluitvorming en het bevorderen van nuttige sociale praktijken binnen het bedrijf. Bij ABC E BUSINESS dragen we bij aan sociale duurzaamheid door elk halfjaar vrijwilligerswerk te doen (in samenwerking met Samen voor Eindhoven). 

Bedrijven kunnen sociale duurzaamheid bevorderen door diverse individuen en groepen in dienst te nemen, ethische keuzes te maken in de toeleveringsketen (bijvoorbeeld elektrisch rijden) en een positief voorbeeld te stellen voor anderen. Het bieden van eerlijke lonen, een veilige werkomgeving en het bevorderen van een positieve werkcultuur dragen bij aan het verantwoord gebruik van sociale hulpbronnen.

Bouwsteen 2: Menselijke duurzaamheid.

De menselijke pijler richt zich op het creëren van positieve veranderingen in de productie, levering en consumptie van zakelijke producten of diensten. Investeren in gezondheidszorg, onderwijs en andere educatieve instellingen is een voorbeeld van het bevorderen van menselijke duurzaamheid.

Bedrijven kunnen de menselijke pijler ondersteunen door extra gezondheids- en zorgvoordelen aan werknemers en hun families aan te bieden, educatieve diensten te ondersteunen en te bevorderen. Het centraal stellen van gezondheid en educatie draagt bij aan menselijke duurzaamheid.

Bouwsteen 3: Economische duurzaamheid.

Economische groei en expansie zijn belangrijk voor bijna alle bedrijven. Economische duurzaamheid houdt in dat er een evenwicht moet worden gevonden tussen economische groei en het behoud van voldoende kapitaal voor sociale en menselijke initiatieven. 

Bedrijven kunnen economische duurzaamheid bevorderen door te investeren in duurzame energie, zakelijke relaties aan te gaan met partijen die duurzame initiatieven en innovatie stimuleren, en te kijken naar initiatieven die zowel groei bevorderen als bijdragen aan de sociale en menselijke pijlers.

Bouwsteen 4: Milieu duurzaamheid.

Milieu duurzaamheid richt zich op de impact van een bedrijf op het milieu, natuurlijke ecosystemen en sociale gezondheidssystemen. Een ecologisch duurzaam bedrijf kan voldoen aan de behoeften van de huidige generatie zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Om milieu duurzaamheid te bevorderen, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze geen vervuilende stoffen produceren, geen uitputting van hulpbronnen veroorzaken en de lokale omgeving niet schaden. Bijvoorbeeld door het planten van bomen om het papierverbruik te compenseren of door een papierloos proces te ontwikkelen dat geen ontbossing veroorzaakt. 

Drijfveren achter de verduurzamingstrend in 2024:

Drijfveer 1: Regulatie.

Hoewel er nog geen concrete internationale regels zijn, hebben verschillende regio's, landen en continenten al specifieke klimaatwetten ingevoerd. Regelgeving vormt een belangrijke drijfveer voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Overheden over de hele wereld voeren uitgebreide regelgeving in, zelfs China, de grootste bron van CO2-uitstoot, is actief bezig met handhaving en het opstellen van strenge regelgeving. Deze regelgeving voorspelt een toekomst waarin duurzaamheid en verduurzaming meer gereguleerd worden door overheden.

Drijfveer 2: Industriestandaarden.

Industriestandaarden, zoals Fairtrade en Rainforest Alliance, spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van duurzaamheid. Deze verenigingen verzekeren klanten ervan dat een organisatie voldoet aan groene bedrijfsethiek en gecertificeerde duurzaamheidsinitiatieven. Er zijn al meer dan 400 duurzaamheidsnormen die bedrijven vrijwillig kunne toepassen. Deze opkomende industriestandaarden helpen consumenten om weloverwogen keuzes te maken en te kiezen voor duurzamere producten of diensten. Naarmate duurzame opties populairder worden, zullen meer bedrijven en industrieën kiezen voor gestandaardiseerde programma's.

Drijfveer 3: Sociale druk.

Mensen worden steeds bewuster van het klimaatprobleem, en dit heeft invloed op het consumentengedrag. Wereldwijd heeft 85% van de consumenten de afgelopen vijf jaar duurzamere aankoopbeslissingen genomen. Vooral onder millennials is er een bereidheid om meer te betalen voor duurzame producten of diensten. Jongere generaties eisen meer duurzame opties, en bedrijven kunnen aan deze vraag voldoen door deel te nemen aan de verduurzamingstrend.

Drijfveer 4: Technologische Innovatie

Technologische innovaties spelen een steeds grotere rol in de verduurzamingstrend. Nieuwe technologieën maken het mogelijk om efficiënter en duurzamer te produceren, energie te besparen en afval te verminderen. Bedrijven die investeren in technologische oplossingen kunnen niet alleen hun ecologische voetafdruk verkleinen, maar ook kosten besparen en hun concurrentiepositie verbeteren.

Het is een goed idee om mee te doen met de verduurzamingstrend.

Consumenten van over de hele wereld zoeken steeds vaker naar bedrijven die zich inzetten voor het milieu. Als organisatie zijn er zowel voordelen als uitdagingen bij het streven naar verduurzaming. Het is belangrijk om deze tegen elkaar af te wegen en weloverwogen beslissingen te nemen.

Lees de blog over verduurzaming in 2024