Nieuws & Blog

Wat zijn de bouwstenen en de drijfveren achter de verduurzamingstrend in 2022?

Bouwstenen

De vier pijlers / bouwstenen van duurzaamheid zijn: sociaal, menselijk, economisch en milieu. Om een goed en volledig gevormd duurzame strategie te implementeren in je bedrijf, moet je als bedrijf ernaar streven om in elk van deze 4 gebieden te verduurzamen.

De: Sociale -, Menselijke -, Milieu - en Economische bouwstenen van duurzaamheid.

Bouwsteen 1. Sociale duurzaamheidspijler.

Sociaal duurzaam zijn/blijven op lokaal, nationaal of mondiaal niveau doe je als bedrijf door bijv. een transparant bestuur te hebben, advies van de maatschappij aan te nemen of een bedrijfscultuur te hebben die nuttige social praktijken promoot en uitvoert - wij als ABC E BUSINESS helpen ieder half jaar door een dag vrijwilligerswerk te verrichten.

Naamloos-1

Als bedrijf kan je sociale duurzaamheid bevorderen door banen aan te bieden aan diverse individuen en groepen, ethische keuzes te maken in de toeleveringsketen (denk aan elektrisch rijden) en als bedrijf in het algemeen gewoon een goed voorbeeld te geven zodat iedereen dit meekrijgt. Eerlijke lonen, een veilige werkplek, niet discrimineren en zorgen voor een algehele positieve werkervaring dragen bij aan het verantwoord gebruik maken van sociale hulpbronnen (mensen dus).

Bouwsteen 2. Menselijke duurzaamheidspijler.

De menselijke pijler richt zich op het creëren van een (maatschappelijk) positieve
verandering door te voeren in o.a. productie, levering of consumptie van zakelijke producten of diensten. Een voorbeeld om deze pijler te bevorderen is: door te investeren in de gezondheidszorg, onderwijs of andere
opleidingsinstellingen.

- Gezondheid en educatie staan centraal en bevorderen het menselijke gevoel achter een bedrijf -

In de praktijk kun je ook als bedrijf extra gezondheids- / zorgvoordelen aan
werknemers en/of hun familieleden bieden of educatieve diensten aanbieden en ondersteunen. Gezondheid en educatie staan in deze pijler centraal en bevorderen deze menselijke duurzaamheidspijler.

Bouwsteen 3. Economische duurzaamheidspijler.

(vrijwel) Alle bedrijven hebben behoefte aan economische groei en expansie. Deze pijler kun je dan ook zien als het evenwicht tussen de behoefte om economisch te groeien terwijl er genoeg kapitaal overblijft voor de social en/of menselijke pijler.

In de praktijk kan een bedrijf bijv. een milieuvriendelijke economische keuze kunnen maken door te investeren in duurzame energie - alle drie de pijlers in één klap. Ander voorbeeld zou zijn door zakelijke relaties aan te gaan met partijen die duurzame initiatieven en innovatie bevorderen.

Al met al is bedrijfsgroei het einddoel, maar voldoen aan meerdere pilaren door de levensstandaard voor iedereen te verbeteren kan ook, en schept direct een beter beeld van een organisatie. Probeer dus meer te kijken naar initiatieven om in te investeren die zowel groei bevorderen als bijdragen aan de sociale en menselijke pilaar.

Bouwsteen 4. Milieu- / Duurzaamheidspijler.

De milieupijler richt zich op de impact die een bedrijf heeft op het milieu, natuurlijke ecosystemen en sociale gezondheidssystemen. Een ecologisch duurzaam bedrijf kan voorzien in de behoeften van de huidige bevolking zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen.

In de praktijk kan dit betekenen dat een bedrijf geen verontreinigende stoffen produceert, hulpbronnen uitput of de omgeving van de buurt schaadt. Plant bijvoorbeeld bomen om het papierverbruik te compenseren of een papierloos proces ontwikkelen dat helemaal geen ontbossing tot gevolg heeft.

3 drijfveren achter de verduurzamingstrend.

Drijfveer 1: Regulatie.

Internationaal geldende regels zijn er vooralsnog niet concreet, daarentegen zijn er wel specifieke regio's, landen en continenten die unieke klimaatwetten hebben ingevoerd.

Zo heeft de EU in maart 2021 de Sustainable Finance Disclosure-vordering doorgevoerd. Financiële markten en haar deelnemers zijn hiermee geconfronteerd met een aantal, alleen voor deze sector geldende, regels. In de UK heeft de Competition and Markets Authority (CMA) een aantal richtlijnen doorgevoerd die bedrijven moet helpen bij het navigeren door duurzaamheidsovereenkomsten.

Al met al is regelgeving voor zowel de zakelijke als de particuliere markt een goede voet tussen de deur / drijfveer. Zelfs China, de grootste bron van co2-uitstoot in de wereld is enorm actief in handhaving en het opvoeren van uitgebreide regelementen. Alle bovenstaande voorbeelden voorspellen een toekomst waarin duurzaamheid en verduurzaming meer gereguleerd gaat worden door overheden en zijn de bouwsteen voor wereldwijde akkoorden voor minimaal accepteerbare uitstootniveau's.

Drijfveer 2: Industriestandaarden.

Denk hierbij aan verenigingen zoals Fairtrade en Rainforest Alliance die klanten ervan kunnen verzekeren dat een organisatie een groene bedrijfsethiek en gecertificeerde duurzaamheidsinitiatieven naleeft en volgt. Ook zijn er al meer dan 400 duurzaamheidsnormen die door bedrijven vrijwillig kunnen worden toegepast. 

Deze opkomende industriestandaarden helpen de consument met name om een meer weloverwogen beslissing te nemen en voor duurzame(re) producten of diensten te kiezen. Naarmate de populariteit van duurzame opties blijft groeien, zullen meer bedrijven en industrieën kiezen voor meer gestandaardiseerde programma's.

Drijfveer 3: Sociale druk.

Mensen worden steeds bewuster van het klimaatprobleem en dat zie je dan ook terug in het consumentengedrag: 85% van de wereldwijde consumenten de afgelopen vijf jaar duurzamere aankoopbeslissingen heeft genomen. Een derde van de millennials geeft aan bereid te zijn meer te betalen voor duurzame producten of diensten. Jongere generaties zorgen voor verandering door meer duurzame opties te eisen, en uw bedrijf kan aan die vraag voldoen.

Meedoen met de verduurzamingstrend is een goed idee! Lees hier alvast waar je op moet letten.

Consumenten van over de hele wereld beginnen zich meer en meer tot bedrijven die om het milieu geven te wenden. Een van de redenen dat het bedrijfsleven kiezen om ‘groen’ te gaan. Als organisatie zijn er velen voordelen en uitdagingen waar rekening mee gehouden moet worden bij verduurzaming. Laten we deze eens tegen elkaar afwegen zodat jij de juiste beslissing kunt maken.

Lees de blog over verduurzaming in 2022