Nieuws & Blog

Het nieuwe werken: Microsoft Copilot Early Access Program en 2023 Work Trend Index.

copilot-early-acces-whiteboard

In maart heeft de wereld kennis gemaakt met Microsoft 365 Copilot: 'Jouw copiloot / assistent voor op het werk'. Nu zijn de volgende stappen in de de uitrol en de verdere ontwikkelingen van Copilot gezet. Copilot wordt gefaseerd uitgerold in het 'Early Access Program' waarin Copilot door ca. 600 bèta testers hun eerste ervaring kunnen opdoen en feedback kunnen delen.

Daarnaast heeft Microsoft de uitkomsten en bevindingen van een groot enquête-onderzoek geplubliceerd in de zogenoemde '2023 Work Trend Index' over hoe werk verandert in het tijdperk van AI. Ook bekijken we kort de nieuwste ontwikkelingen en tools omtrent Copilot zelf.

Microsoft 365 Copilot Early Access Program.

Amerikaanse multinationals zoals Chevron, Goodyear, General Motors, Dow en nog ca. 20 andere grote multinationals zijn de allereerste die Microsoft 365 Copilot mogen testen. De eerste reactie is dat ze allen erg enthousiast zijn en zien de potentie in Copilot om de `manier van werken'  te veranderen, te vernieuwen en te verbeteren. Met de gekregen feedback wordt Copilot continu verbeterd om te zorgen dat gebruikers snel gewend raken aan deze nieuwe manier van werken.

"Microsoft 365 Copilot heeft de potentie om de manier van werken te veranderen, processen te stroomlijnen, nieuwe inzichten in kaart te brengen, ideeën aan te wakkeren, productiviteit te verbeteren en de evolutie van de manier waarop we werken te bevorderen. We zijn trots om met Microsoft samen te werken om zo nieuwe innovatieniveaus te bereiken."
- Guy Moore, Workforce Enablement Lead, Chevron

Op 9 mei 2023 kondigde Microsoft het 'Microsoft 365 Copilot Early Access Program aan', waar 600 Microsoft 365 gebruikers / klanten (wereldwijd) gevraagd zijn om een tweede testronde uit te voeren - een invitation-only, betaalde preview die zal worden uitgerold naar een eerste golf van 600 klanten wereldwijd.

Nieuwe, ondersteunende feature: Sementic Index for Copilot.

De uitrol van Semantic Index for Copilot is begonnen als nieuwe functie in Microsoft 365 E3 en E5. Als ondersteuning voor nieuwe gebruikers, want dankzij de Sementic Index wordt het gewenste resultaat krijgen van Copilot nog eenvoudiger.

Semantic Index for Copilot is een geavanceerde kaart van je gebruikers- en bedrijfsgegevens. Deze kaart begrijpt de conceptuele inhoud van zoekopdrachten beter en helpt bij het vinden van relevante antwoorden. Het verbetert de bedrijfszoekresultaten voor E3- en E5-klanten, of ze nu Copilot gebruiken of niet.

"Wanneer ik nu vraag naar het "Verkooprapport van maart", dan ging Copilot voorheen documenten en rapporten zoeken met deze termen in de titel of tekst, maar nu weet het dat Martijn van het Sales team de verkooprapporten maakt in Excel." 

De Sementic Index gebruikt dat conceptuele begrip om je intentie te bepalen en je te helpen vinden wat je nodig hebt. De Sementic Index voor Copilot is essentieel om relevante, bruikbare antwoorden te krijgen op prompts in Microsoft 365 Copilot.

De nieuwste mogelijkheden van Microsoft 365 Copilot.

Toen Copilot in maart werd geïntroduceerd, zagen we de mogelijkheden van Copilot in de gehele Microsoft 365-suite, bestaande uit apps die miljoenen mensen elke dag gebruiken om hun werk gedaan te doen. Maar daar houdt het niet op, zo worden er nieuwe Copilot-mogelijkheden bedacht, gemaakt en geïntroduceerd om Artificial Intelligence naar elk onderdeel van de suite te brengen, zodat werknemers en organisaties hun creativiteit de vrije loop kunnen laten, de productiviteit en hun vaardigheden te verbeteren en hun vaardigheden kunnen werken. Hieronder (in het kort) wat we kunnen verwachten in deze uitrolperiode:

Copilot in Whiteboard...

M365_WB_Eureka_V3_050123

...maakt Microsoft Teams-vergaderingen en brainstormsessies creatiever en effectiever. Met behulp van 'normale' taal kun je Copilot vragen ideeën te genereren, ideeën te ordenen in thema's, ontwerpen te maken die ideeën tot leven brengen en whiteboardinhoud samen te vatten.

Copilot in PowerPoint...

M365_Dall_E_PPT_V2_050123

...geeft gebruikers, door DALL-E (OpenAI's afbeeldingengenerator) te integreren in PowerPoint, de mogelijkheid om eenvoudig aan Copilot te vragen om aangepaste afbeeldingen te maken ter ondersteuning van hun content.

Copilot in Outlook...

Outlook-Copilot-Email-Coaching

...biedt tips en suggesties over duidelijkheid, sentiment en toon in de e-mails om gebruikers te helpen sneller, effectiever én duidelijkere e-mails te schrijven.

Copilot in OneNote...

FINAL-ONE-NOTE-GIF-5-9-23

...gebruikt prompts om plannen op te stellen, ideeën te genereren, lijsten te maken en informatie te ordenen zodat klanten gemakkelijk kunnen vinden wat ze nodig hebben.

Copilot in Loop...

pagesummary_may5_v005

...helpt je team op één lijn te blijven door snel alle content op je Loop-pagina samen te vatten, zodat iedereen op één lijn zit en effectief kan samenwerken.

Microsoft's 2023 Work Trend Index: The Future of Work.

De '2023 Work Trend Index' is een onderzoek van Microsoft naar de manier van werken onder Microsoft gebruikers. Deze keer gaat de enquête (31.000 personen in 31 landen) over de impact van AI op werk, samen met het analyseren van productiviteitsgegevens van Microsoft 365 en arbeidsmarkttrends van LinkedIn. De bevindingen benadrukken de volgende 3 subonderwerpen:

1. Digitale schuld belemmert innovatie:

De snelle toename van gegevens, e-mails en chats overtreft ons vermogen om deze effectief te beheren. Te veel tijd besteden aan deze taken vermindert onze creativiteit en productiviteit in ons werk. Ongeveer 62% van de werknemers geeft aan te veel tijd te besteden aan het zoeken naar informatie, het coördineren, en het distribueren hiervan. Dit samen heeft een negatieve invloed op diepgaand denken, creativiteit en samenwerking. 

Deze groep van 62% worstelt met het vinden van tijd en energie voor hun werk. Ze vinden het dan ook 3,5 keer zo lastig om écht innovatief en strategisch bezig te zijn en te denken.

2. AI-alliantie tussen werknemers.

Hoewel 49% van de respondenten zich zorgen maakt over baanzekerheid, zou een significante 70% werk delegeren aan AI om hun werkdruk te verlagen. Werknemers erkennen de potentiële voordelen van AI, die zwaarder wegen dan de angst voor baanverlies. Ze stellen zich voor om AI te gebruiken voor administratieve, analytische en creatieve taken. Werkgevers binnen het bedrijfsleven delen dit gevoel, met een focus op het versterken van werknemers middels AI in plaats van hen te vervangen.

Hun belangrijkste verwachtingen van AI zijn onder andere het verhogen van de productiviteit, het automatiseren van taken, het verbeteren van het welzijn van werknemers en werknemers in staat stellen zich te concentreren op werk wat onderaan de streep het meeste oplevert.

3. Behoefte aan AI-vaardigheden.

AI verandert de interactie tussen mensen en computers en wordt een integraal onderdeel van het werk. Deze verschuiving vereist nieuwe vaardigheden, van snelle engineering tot het herontwerpen van werkstromen met AI. Ongeveer 82% van de werkgevers verwacht dat werknemers nieuwe AI-gerelateerde vaardigheden nodig zullen hebben. Vacatures op LinkedIn waarin wordt verwezen naar "GPT" (generatieve kunstmatige intelligentie) of "GAI" zijn op jaarbasis met 79% gestegen in de V.S.

Werknemers geven ook zelf aan dat ze bereid zijn om deze nieuwe vaardigheden te verwerven, dit vinden werkgevers ook het belangrijkst en geven ook prioriteit aan de ontwikkeling van vaardigheden van hun werknemers.

Het rapport benadrukt het potentieel van AI om digitale taken en werkzaamheden te verlichten, creativiteit te stimuleren en werkervaringen te verbeteren. Er wordt gewezen op de noodzaak van een verantwoorde toepassing van AI, waarbij bedrijven rekening moeten houden met de gevolgen van AI voor hun werknemers, zich moeten richten op empowerment in plaats van vervanging, en prioriteit moeten geven aan de ontwikkeling van vaardigheden om te kunnen floreren in het AI-tijdperk.

Hoe de software van Microsoft met behulp van Artificial Intelligence jouw bedrijf naar een nog hoger niveau kan tillen...

Een geïntegreerde software-oplossing van Microsoft zoals Business Central, Microsoft 365 en het low-code Power Platform gaan je direct een voorsprong geven op je concurrenten. Nu, met de komst van Artificial Intelligence, is het een no-brainer om met deze systemen en de Copilot nóg efficiënter aan het werk te willen.

Meer informatie of eens sparren over de mogelijkheden? Neem contact met ons op en we helpen je graag! 

Contact Opnemen  Meer over Microsoft 365 & Business Central

Abonneer en mis niks