Nieuws & Blog

Power Platform en Artificial Intelligence: efficiëntie in ERP in een hogere versnelling.

2023-11-13 -- Power Platform en AI zorgen voor Efficiëntie

Een snelle ontwikkeling welke zich steeds meer aan het nestelen is in de dagelijkse gang van zaken van verschillende ondernemingen is de opkomst van low-code/no-code apps. Microsoft Dynamics 365 Business Central gecombineerd met het Microsoft Power Platform biedt een dynamisch ecosysteem vol met mogelijkheden om door te groeien. In deze blog willen we je een dieper inzicht bieden in deze ontwikkelingen en enkele trends die jou als bedrijf in staat stellen om mee te gedijen in deze snel evoluerende wereld.

Low-Code/No-code revolutie.

De opkomst van Low-Code/No-Code platforms, waaronder het Power Platform, heeft softwareontwikkeling toegankelijker gemaakt voor een bredere groep mensen binnen een organisatie. Voorheen werden complexe programmering en codering beschouwd als de exclusieve domeinen van IT-professionals. Met de Low-Code/No-Code revolutie kunnen zakelijke gebruikers ook zonder uitgebreide programmeerkennis actief deelnemen aan een ontwikkelingsproces. Dit betekent dat medewerkers met domeinkennis direct betrokken kunnen zijn bij het creëren van digitale oplossingen die aansluiten op de specifieke behoeften van hun afdelingen.

Versnelling van ontwikkelingstijd: Een van de meest opvallende voordelen van deze revolutie is de aanzienlijke verkorting van de ontwikkelingstijd. Met visuele interfaces en drag-and-drop-functionaliteit kunnen gebruikers snel en intuïtief applicaties en workflows ontwerpen. Dit betekent dat een bedrijf niet maanden, of misschien zelfs jaren, lang hoeft te wachten op een op maat gemaakte applicatie. De versnelde ontwikkelingstijd geeft organisaties de flexibiliteit om snel in te spelen op veranderende behoeften en marktomstandigheden, waardoor ze een concurrentievoordeel behouden.

Minder afhankelijk van programmeurs: Traditioneel was de ontwikkeling van software sterk afhankelijk van IT-professionals en programmeurs. Met Low-Code/No-Code platforms wordt deze afhankelijkheid aanzienlijk verminderd. Zakelijke gebruikers kunnen nu zelfstandig waardevolle toepassingen en workflows bouwen, zelfs voor complexe taken, zonder voortdurend de hulp van programmeurs nodig te hebben. Dit vermindert niet alleen de druk op IT-afdelingen maar bevordert ook juist een cultuur van samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen een organisatie.

Stimulering van innovatie: Door de toegankelijkheid van deze vorm van ontwikkeling ontstaat een stimulans voor innovatie binnen organisaties. Deze toegenomen innovatiecultuur draagt bij aan het vinden van creatieve oplossingen voor zakelijke uitdagingen en bevordert een continue verbetering van processen, wanneer medewerkers gemakkelijk kunnen experimenteren met nieuwe ideeën en oplossingen omdat het ontwikkelingsproces minder technisch belemmerend is geworden.

→ Lees meer over de kracht van Low-Code applicaties in combinatie met ERP.

AI en ERP.

AI in ERP is een baanbrekende ontwikkeling die de manier waarop bedrijven de processen beheren en optimaliseren, fundamenteel transformeert. Deze technologieën, zoals Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML), spelen een cruciale rol bij het herdefiniëren van ERP-systemen en het genereren van aanzienlijke voordelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

Voorspellende analyses: AI en machine learning maken het mogelijk om voorspellende analyses uit te voeren op basis van historische gegevens. Bedrijven kunnen trends, patronen en toekomstige kansen identificeren. Stel je voor, een retailer kan AI gebruiken om te voorspellen welke producten tijdens een bepaald seizoen populair zullen zijn. Dit stelt de onderneming weer in staat om de voorraadbeheer, marketingstrategieën en inkoopbeslissingen te optimaliseren.

Automatisering van repetitieve taken: AI kan ook worden ingezet om de wat saaiere, repetitieve taken te automatiseren. Bijvoorbeeld binnen de context van een ERP-systeem kunnen dit taken zijn zoals gegevensinvoer, bestandsverwerking en rapportgeneratie. Door deze taken te automatiseren kunnen medewerkers zich richten op meer strategische en waardevolle taken, wat uiteraard de efficiëntie binnen een bedrijf verhoogt.

Gegevensinterpretatie en besluitvorming: AI kan ook helpen bij het interpreteren van grote hoeveelheden gegevens en het identificeren van relevante informatie. Bijvoorbeeld kan AI financiële gegevens analyseren en onregelmatigheden detecteren, zoals mogelijke fraudegevallen. Het kan zelfs automatisch betalingsgoedkeuringen genereren op basis van vooraf gedefinieerde criteria, waardoor menselijke tussenkomst wordt verminderd wat op zijn beurt weer bijdraagt aan het elimineren van fouten hierin.

Vind je dit interessant? Lees dan ook onze blog over de 10 grootste technologische trends in 2024!

Kostenbesparingen.

Een van de meest tastbare bij de komst van het Power Platform is de kostenbesparing die hiermee gepaard gaat, zoals we hierboven al kort beschreven. Het kan bijvoorbeeld de noodzaak van uitgebreid maatwerk elimineren, iets wat traditioneel duur en tijdrovend kan zijn. Het is nu eenvoudiger dan ooit zelf om aangepaste functies en toepassingen te ontwikkelen met aanzienlijk lagere kosten dan traditioneel in softwareontwikkeling aan de orde zijn. De kostenbesparingen zijn merkbaar in zowel ontwikkeling als onderhoud wat leidt tot een lager totaal eigendomskosten (Total Cost of Ownership, hierna afgekort tot TCO).

Minder maatwerk: Traditioneel maakte maatwerk vaak een aanzienlijk deel uit van ERP-systemen bij bedrijven. Het aanpassen van een ERP-systeem aan de unieke behoeften van je bedrijf kan echter enorm tijdrovend en duur zijn. Het Power Platform elimineert grotendeels de noodzaak van uitgebreid maatwerk. Dit betekent dat je nu met minder inspanning, en dus de bijkomende kosten, aan specifieke vereisten kunt voldoen door zelf de touwtjes in handen te nemen.

Ontwikkelingskosten: Zoals we bij het eerste punt al benoemd hebben is het Power Platform een low-code/no-code platform, wat de ontwikkelingskosten hiervoor aanzienlijk lager. Je hoeft geen grote sommen geld uit te geven aan programmeurs en ontwikkelaars, omdat zakelijke gebruikers en IT-professionals zonder uitgebreide programmeerkennis aangepaste oplossingen kunnen bouwen. Dit leidt tot directe kostenbesparingen in de ontwikkelingsfase.

Onderhoudskosten: Het onderhouden van op maat gemaakte ERP-systemen kan ook duur zijn, vooral als het gaat om updates, bugfixes en wijzigingen in bedrijfsprocessen doorvoeren. Met de komst van het Power Platform kunnen je onderhoudskosten aanzienlijk lager zijn, omdat aangepaste oplossingen gemakkelijker kunnen worden doorgevoerd en uitgerold. Hiermee bespaar je niet alleen op directe onderhoudskosten, maar verminder je tevens de impact van systeemonderbrekingen en downtime hiervan.

Total Cost of Ownership: Als gevolg van de lagere ontwikkelings- en onderhoudskosten kan het Power Platform tot een aanzienlijk lagere TCO leiden voor ERP-systemen. Dit heeft betrekking op alle kosten die gepaard gaan met het gebruik en onderhoud van het ERP-systeem gedurende de levenscyclus ervan. Het omvat niet alleen de initiële kosten, maar ook doorlopende kosten zoals licenties, onderhoud en de operationele kosten.

Schaalbaarheid.

Ook schaalbaarheid is een cruciaal voordeel van het Power Platform en Dynamics 365 Business Central, met name in een context waarbij groei en verandering snel kunnen plaatsvinden.

Eenvoudige toevoeging van nieuwe gebruikers: In een groeiend bedrijf is de mogelijkheid om eenvoudig en snel nieuwe gebruikers toe te voegen aan het ERP-systeem van essentieel belang. Het Power Platform en Dynamics 365 Business Central bieden de flexibiliteit om het aantal gebruikers snel uit te breiden zonder dat dit leidt tot significante vertragingen. Nieuwe medewerkers kunnen snel toegang krijgen tot de benodigde systemen en data en worden binnen enkele muisklikken toegevoegd aan de juiste systemen.

Uitbreiding van functies: Het is eenvoudig om je software aan te passen en uit te breiden naarmate de behoeften evolueren. Dit betekent dat je werknemers dus niet vastzitten aan statische, niet-aanpasbare systemen. In plaats daarvan kunnen ze nieuwe functionaliteiten en modules toevoegen om te voldoen aan veranderende bedrijfsprocessen of markteisen. Dit maakt het aanpassen van het systeem aan specifieke behoeften dus direct veel kosteneffectiever.

Integratie van extra systemen: Naarmate een bedrijf groeit, kan de behoefte aan integratie met andere systemen toenemen. Denk bijvoorbeeld aan koppelingen met externe software toepassingen/uitbreidingen zoals een CRM-systeem of een eCommerce platform. Microsoft Dynamics 365 biedt mogelijkheden voor naadloze integratie, zodat gegevens en processen efficiënt kunnen (door)stromen tussen verschillende systemen. Dit maakt het beheer van bedrijfsinformatie en -processen veel effectiever en helpt bij het verminderen van silo's.

Klaar voor de toekomst: Omdat technologie altijd blijft evolueren, is het zaak om als bedrijf ook flexibel te zijn wanneer het gaat om nieuwe technologieën en het omarmen van trends. Een schaalbaar systeem is beter voorbereid op de toekomst en kan gemakkelijk worden aangepast om te profiteren van nieuwe ontwikkelingen, zoals IoT (Internet of Things), blockchain, geavanceerde analyses en meer.

Gegevensintegratie.

Gegevensintegratie vormt de ruggengraat van een efficiënte en datagedreven onderneming. Benieuwd waarom naadloze gegevensintegratie een cruciale rol speelt?

Efficiënte gegevensstroom: Het Power Platform stelt gebruikers in staat om gegevens naadloos te laten stromen tussen verschillende bronnen en systemen. Dit resulteert in een efficiënte gegevensstroom over de hele organisatie. Of het nu gaat om klantinformatie, financiële gegevens, voorraad statussen of andere kritische informatie, een vlotte gegevensstroom zorgt ervoor dat alle afdelingen toegang hebben tot de meest recente en accurate gegevens.

Betere rapportage: Door gegevensintegratie kunnen bedrijven rapportagesystemen voeden met geconsolideerde en actuele informatie, zoals we al eerder schreven in dit artikel. Hiermee verbetert de nauwkeurigheid van rapporten en analyses, waardoor leidinggevenden beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Of het nu gaat om financiële rapporten, operationele prestaties of klant gerelateerde statistieken, de integratie van gegevens stelt je in staat om een holistisch beeld van hun prestaties te verkrijgen.

Diepgaande analyse: Het Power Platform ondersteunt geavanceerde analyses door haar gebruikers in staat te stellen gegevens uit verschillende bronnen te combineren en te analyseren. Dit gaat verder dan standaardrapportage en stelt organisaties in staat om diepere inzichten te verkrijgen. Bijvoorbeeld, door verkoopgegevens te integreren met marketinginformatie, kan een bedrijf gedetailleerdere klantprofielen en koopgedrag analyseren, wat kan leiden tot gerichtere marketingcampagnes.

Besluitvorming op basis van real-time gegevens: Naadloze gegevensintegratie maakt real-time besluitvorming mogelijk. Managers hebben toegang tot actuele gegevens op het moment dat ze beslissingen moeten nemen. Dit is vooral waardevol in snel veranderende markten, waar onmiddellijke reactie op trends of klantgedrag een concurrentievoordeel kan opleveren.

Verbeterde klantenservice: Voor een onderneming waar klantgegevens geïntegreerd zijn in ondersteunende systemen, zoals CRM (Customer Relationship Management), kan dit leiden tot een verbeterde klantenservice. Hiermee hebben klantenservicemedewerkers een volledig beeld van klantinteracties, aankoopgeschiedenis en eventuele openstaande problemen, waardoor ze pro-actiever en persoonlijker kunnen reageren op de behoeften van de klant.

Compliance en regelgevingen.

Compliance en regelgeving spelen een (steeds) cruciale(re) rol in de bedrijfswereld, waarbij men te maken heeft met voortdurende veranderingen in (belasting)wetgeving, financiële rapportagevereisten en andere wetten en voorschriften. Het Power Platform biedt een reeks krachtige tools en functies om bedrijven te ondersteunen bij het handhaven van naleving en het voldoen aan deze normen. Hier zijn enkele aspecten die dit in meer detail belichten:

Belastingwetgeving en rapportage: Het wordt mogelijk om specifieke modules en add-ons die zijn ontworpen om bedrijven te helpen voldoen aan de complexe belastingwetgeving te verweven in je software. Deze modules kunnen automatisch belastingberekeningen uitvoeren en rapporten genereren die voldoen aan de wettelijke vereisten. Ook hier vermindert de kans op fouten en boetes weer verder aangezien de software up-to-date blijft met de laatste belastingwijzigingen.

Financiële rapportage en transparantie: Wanneer een onderneming financiële rapportages moet genereren voor interne doeleinden of om te voldoen aan regelgeving biedt het Power Platform wederom krachtige hulpmiddelen. Het stelt financiële professionals in staat om (financiële) gegevens efficiënt vast te leggen, te analyseren en specifieke rapporten te genereren die voldoen aan de boekhoudkundige normen en wetten.

Dataveiligheid en toegangscontrole: Compliance gaat ook hand in hand met dataveiligheid en toegangscontrole. De software biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, zoals dataversleuteling en identiteitsbeheer, om bedrijfsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Dit is met name belangrijk in sectoren zoals gezondheidszorg, financiën en de publieke sector, waar strenge voorschriften van toepassing zijn.

Audit Trails en traceerbaarheid: Het Power Platform kan ook audit trails en traceerbaarheid bieden. Dit betekent dat elke wijziging in gegevens of transacties wordt vastgelegd, inclusief informatie over wie de wijzigingen heeft aangebracht en wanneer dit is gebeurd. Dit is essentieel voor het voldoen aan regelgeving en het bijhouden van wijzigingen voor verantwoordingsdoeleinden.

Compliance-meldingen en waarschuwingen: Het Power Platform kan worden geconfigureerd om compliance-meldingen en waarschuwingen te genereren wanneer bepaalde acties of gebeurtenissen plaatsvinden. Deze meldingen stellen bedrijven in staat om onmiddellijk te reageren op potentiële nalevingsproblemen voordat ze ernstig worden.

Risicobeheer: Tot slot kunnen ook risicobeheermodules worden toegepast die bedrijven helpen risico's te identificeren, te evalueren en te beheren om ook weer te voldoen aan specifieke branchenormen en voorschriften. Dit omvat het identificeren van potentiële nalevingsrisico's en het definiëren van strategieën om deze risico's te minimaliseren.

Tot slot.

Resumerend kun je dus absoluut stellen dat de opkomst van het Power Platform en de integratie van Artificial Intelligence een ware revolutie in bedrijfssoftware ontketent. De combinatie van Low-Code/No-Code ontwikkeling en het toepassen van AI in ERP-systemen biedt bedrijven aanzienlijke voordelen, waaronder versnelde ontwikkelingstijd, kostenbesparingen, verbeterde schaalbaarheid, naadloze gegevensintegratie en voorspellende analytics. Deze technologische evolutie bevordert niet alleen efficiëntie en flexibiliteit, maar ondersteunt ook duurzaamheid en groene initiatieven. Compliance, samenwerkingstools, UX-ontwikkeling, internationale uitbreiding en gegevensbeveiliging zijn topprioriteiten in de moderne bedrijfsomgeving. Door snel aan te passen aan veranderende marktomstandigheden kunnen bedrijven nu kosteneffectiever opereren en profiteren van een rijk ecosysteem van partners en ontwikkelaars.

Benieuwd naar wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem contact met ons op en we bespreken graag de mogelijkheden!

Neem contact met ons op   

Check onze downloads pagina voor meer insights!

Abonneer en mis niks